2K spol. s r.o.

Rating a informácie o 2K spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 2K spol. s r.o. 33634 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 24279. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.1992% spoločností je horších ako 2K spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 2K spol. s r.o." href="http://2k.sk-rating.com/">
   <img src="http://2k.sk-rating.com/2k.png" width="150" height="25" alt="Rating 2K spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 2K spol. s r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia